Pam mae hyn yn bwysig?

Mae plant ifanc yn cyffroi wrth gael rhoi cynnig ar rywbeth newydd ac yn gwybod popeth. Fe allwch chi fanteisio i’r eithaf ar hyn drwy eu hannog nhw i gymryd rhan mewn llawer o weithgareddau corfforol. Bydd hyn yn eu helpu i ddatblygu sgiliau ar gyfer oes mewn chwaraeon. Os gallwch chi helpu i’w hysbrydoli nhw o oedran ifanc, fe allwch eu helpu i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder a chymryd rhan mewn cymaint â phosib.

 

Rhagor o wybodaeth am y rôl y mae 'Arweinwyr ifanc' yn ei chwarae mewn gwahanol gyfnodau o'r siwrnai Llythrennedd Corfforol drwy glicio ar y grwpiau oedran perthnasol isod. 

Sport Wales, Sophia Gardens, Cardiff CF11 9SW

Tel: 0300 300 3111
Fax: 0300 300 3108
Em-mail: info@sportwales.org.uk