Pam mae hyn yn bwysig?

O oedran ifanc iawn, mae gan blant gymhelliant i roi cynnig ar unrhyw beth, a gallu i amsugno gwybodaeth.  Gallwch chi fod yn manteisio i’r eithaf ar yr ymgysylltu cynnar yma, gan eu helpu i ddatblygu sgiliau ar gyfer oes mewn chwaraeon.

Mae methu ymgysylltu o oedran ifanc yn creu risg o fylchau yn natblygiad y sgiliau, a bydd angen dysgu’r rhain yn nes ymlaen wedyn. Yn y pen draw, gallai hyn arwain at golli cyfranogwyr oherwydd diffyg medrusrwydd a hyder.             

Bydd plant sy’n arfer ag amgylchedd aml-sgiliau’n gallu cymryd rhan fel athletwyr medrus yn gyffredinol yn y byd chwaraeon. Mae plentyn llythrennog yn gorfforol yn fwy tebygol o ailddechrau cymryd rhan mewn chwaraeon fel oedolyn, os oes opsiynau ar gael iddo.

 

Rhagor o wybodaeth am y rôl y mae 'Clybiau, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr' yn ei chwarae mewn gwahanol gyfnodau o'r siwrnai Llythrennedd Corfforol drwy glicio ar y grwpiau oedran perthnasol isod. 

Sport Wales, Sophia Gardens, Cardiff CF11 9SW

Tel: 0300 300 3111
Fax: 0300 300 3108
Em-mail: info@sportwales.org.uk