Pam mae hyn yn bwysig?

Mae ymennydd babi wedi datblygu 25% erbyn iddo gael ei eni ac yn cynyddu i 80% erbyn iddo fod yn 3 oed. Mae cydio yn eu dychymyg a’u cymell i roi cynnig ar unrhyw beth, a’u gallu i amsugno gwybodaeth, yn hanfodol pan maen nhw’n ifanc. Mae cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau corfforol yn chwarae rhan allweddol mewn datblygu’r sgiliau angenrheidiol i fynd ymlaen i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau chwaraeon. Fel cyfrannwr allweddol at y cyfnod ifanc yma, fe allwch chi wneud byd o wahaniaeth wrth roi cychwyn iddyn nhw ar eu siwrnai.

 

Rhagor o wybodaeth am y rôl y mae 'Darparwyr gofal plant' yn ei chwarae mewn gwahanol gyfnodau o'r siwrnai Llythrennedd Corfforol drwy glicio ar y grwpiau oedran perthnasol isod. 

                

Sport Wales, Sophia Gardens, Cardiff CF11 9SW

Tel: 0300 300 3111
Fax: 0300 300 3108
Em-mail: info@sportwales.org.uk