Pam mae hyn yn bwysig?

O oedran ifanc iawn, mae gan blant gymhelliant i roi cynnig ar unrhyw beth, a gallu i amsugno llawer o wybodaeth.  Gallwch chi fod yn manteisio i’r eithaf ar yr ymgysylltu cynnar yma, gan eu helpu i ddatblygu sgiliau ar gyfer oes mewn chwaraeon.

Bydd darparu cyfleoedd aml-sgiliau yn eich cyfleusterau’n galluogi plant i ddatblygu fel athletwyr medrus yn gyffredinol mewn unrhyw gamp neu weithgaredd hamdden. Hefyd, mae plentyn llythrennog yn gorfforol yn fwy tebygol o fynychu cyfleusterau chwaraeon a hamdden drwy gydol ei oes, os oes dewis priodol o weithgareddau ar gael.

 

Rhagor o wybodaeth am y rôl y mae 'Darparwyr hamdden' yn ei chwarae mewn gwahanol gyfnodau o'r siwrnai Llythrennedd Corfforol drwy glicio ar y grwpiau oedran perthnasol isod. 

Sport Wales, Sophia Gardens, Cardiff CF11 9SW

Tel: 0300 300 3111
Fax: 0300 300 3108
Em-mail: info@sportwales.org.uk