Pam mae hyn yn bwysig?

Mae ymennydd babi wedi datblygu 25% erbyn iddo gael ei eni ac yn cynyddu i 80% erbyn iddo fod yn 3 oed. Mae cydio yn eu dychymyg i roi cynnig ar unrhyw beth, a’u gallu i amsugno llawer o wybodaeth, yn hanfodol pan maen nhw’n ifanc. Mae cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau corfforol o oedran ifanc yn gwella iechyd tymor hir yn sylweddol ac yn lleihau’r risg o ordewdra. Drwy chwarae egnïol, mae llythrennedd corfforol yn gwella datblygiad gwybyddol ac yn gwella iechyd yr esgyrn, cydsymudiad llygad llaw a sgiliau motor. 

Fe allwch chi fod yn gyfrannwr allweddol at yr agenda yma, gan ddylanwadu ar y cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol ym mhob cam o siwrnai bywyd person.

 

Rhagor o wybodaeth am y rôl y mae 'Iechyd' yn ei chwarae mewn gwahanol gyfnodau o'r siwrnai Llythrennedd Corfforol drwy glicio ar y grwpiau oedran perthnasol isod. 

                 

Sport Wales, Sophia Gardens, Cardiff CF11 9SW

Tel: 0300 300 3111
Fax: 0300 300 3108
Em-mail: info@sportwales.org.uk