Bg 11 16W 11 16W
Oed 11-16

Mae’n hanfodol dal ati i gymryd rhan mewn gweithgareddau yn ystod y cyfnod hwn gan fod ffactorau eraill yn gallu amharu ar hyn yn ystod yr arddegau. Yn ddelfrydol, bydd gan blant yn eu harddegau opsiwn i gymryd rhan mewn ystod eang o chwaraeon / gweithgareddau.  Mae hyn yn eithriadol bwysig yn yr oedran hwn, er mwyn helpu i feithrin sgiliau rhyngweithio cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth am sut gallwch chi gymryd rhan a helpu i gadw'r grŵp hwn yn egnïol drwy ddewis eich rôl yn opsiwn y gwymplen uchod.