Bg 3 7W 3 7W
Oed 3-7

Mae’n rhaid i blant ddatblygu eu sgiliau corfforol sylfaenol yn ystod y cyfnod oedran hwn. Yr hyn sy’n allweddol yw datblygu ystod o symudiadau teithio, sgiliau rheoli’r corff a gallu i reoli gwrthrychau fel bagiau ffa, batiau a pheli.  

Rhagor o wybodaeth am sut gallwch chi gymryd rhan a helpu i gadw'r grŵp hwn yn egnïol drwy ddewis eich rôl yn opsiwn y gwymplen uchod.