Bg 40 50W 40 50W
Oed 40-50

Mae cynnal iechyd a lles yn allweddol yn ystod y cyfnod hwn. Efallai y bydd y rhai sydd wedi arfer cymryd rhan mewn chwaraeon angen opsiynau eraill fel y gampfa, gemau 5-bob-ochr neu ddosbarthiadau ffitrwydd. Dylai cadw’n heini ac yn iach fod yn flaenoriaeth.

Rhagor o wybodaeth am sut gallwch chi gymryd rhan a helpu i gadw'r grŵp hwn yn egnïol drwy ddewis eich rôl yn opsiwn y gwymplen uchod.