Bg 7 11W 7 11W
Oed 7-11

Yn ddelfrydol, erbyn y cyfnod hwn, bydd plant wedi datblygu eu sgiliau sylfaenol a bydd ganddynt gyfle yn awr i roi cynnig ar bob math o weithgareddau. Bydd darpariaeth aml-sgiliau’n galluogi plant i ddefnyddio eu sgiliau mewn unrhyw amgylchedd a datblygu i fod yn unigolion sydd â sgiliau niferus. 

Rhagor o wybodaeth am sut gallwch chi gymryd rhan a helpu i gadw'r grŵp hwn yn egnïol drwy ddewis eich rôl yn opsiwn y gwymplen uchod.