Pam mae hyn yn bwysig?

Mae cydio yn nychymyg plant a’u cymell i roi cynnig ar unrhyw beth, a’u gallu i amsugno gwybodaeth, yn hanfodol pan maen nhw’n ifanc. Mae cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau corfforol yn datblygu sgiliau corfforol, gwybyddol a chymdeithasol y plant, gan ddylanwadu’n gadarnhaol ar eu hiechyd a’u lles. Fel unigolyn dylanwadol a phwysig, a model rôl, fe allwch chi wneud byd o wahaniaeth wrth roi cychwyn iddyn nhw ar eu siwrnai a’u cefnogi.

 

Rhagor o wybodaeth am y rôl y mae 'Staff ysgol' yn ei chwarae mewn gwahanol gyfnodau o'r siwrnai Llythrennedd Corfforol drwy glicio ar y grwpiau oedran perthnasol isod. 

Sport Wales, Sophia Gardens, Cardiff CF11 9SW

Tel: 0300 300 3111
Fax: 0300 300 3108
Em-mail: info@sportwales.org.uk