Pam mae hyn yn bwysig?

Mae ymennydd eich babi wedi datblygu 25% erbyn iddo gael ei eni ac yn cynyddu i 80% erbyn iddo fod yn 3 oed. Mae cydio yn nychymyg eich plant a’u cymell i roi cynnig ar unrhyw beth, a’u gallu i amsugno gwybodaeth, yn hanfodol pan maen nhw’n ifanc. Mae cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau corfforol yn chwarae rhan allweddol mewn datblygu’r sgiliau angenrheidiol i fynd ymlaen i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau corfforol, datblygu sgiliau cymdeithasol a byw’n iach. Fel model rôl a’r elfen fwyaf dylanwadol ym mywyd eich plentyn, fe allwch chi wneud byd o wahaniaeth wrth roi cychwyn iddo ar ei siwrnai a’i gefnogi.

 

Rhagor o wybodaeth am y rôl y mae 'Teulu' yn ei chwarae mewn gwahanol gyfnodau o'r siwrnai Llythrennedd Corfforol drwy glicio ar y grwpiau oedran perthnasol isod. 

Sport Wales, Sophia Gardens, Cardiff CF11 9SW

Tel: 0300 300 3111
Fax: 0300 300 3108
Em-mail: info@sportwales.org.uk